Naše ocenenia

S výrobou špaldového pečiva sme začali na základe našich vlastných dobrých skúseností s výrobkami tohto druhu. Rozhodli sme sa tak s presvedčením, že ide o správnu vec, motivovaní túžbou zdieľať tieto výnimočné potraviny s čo najväčším počtom ľudí. Sme veľmi šťastní a vďační za to, že naše nadšenie sa premieta do špičkovej kvality našich výrobkov, ktorú oceňujú nielen naši zákazníci, ale aj odborná verejnosť.

biatec low

ZLATÝ BIATEC 2020
za výrobu širokého sortimentu pekárenských a cukrárenských produktov z vlastnej nešľachtenej špaldy.

PKS_pecat_2020

Cena Potravinovej komory Slovenska 2020
za bezlepkový chlieb Original, v kategorii inovácia v rámci potravín pre osobitné účely.