Pestovanie špaldy

Naše pečivo vyrábame zo starej odrody špaldy, ktorú si sami pestujeme vo vnútrozemí Chorvátska a Talianska. Pôvodné staré zrno špaldy, ktoré nie je nijako upravované, sejeme výhradne do bio pôdy. Prevážne sú to polia, na ktorých sa viac ako desať rokov nič nepestovalo. Malé políčka s rozlohou do 10 ha a menej, boli pre náš účel vyčistené od porastu, ktorý tam za tú dobu narástol. Naša produkcia tohoto vzácného druhu sa vykonáva výhradne bez použitia hnojív.

Naše pečivo vyrábame zo starej odrody špaldy, ktorú si sami pestujeme vo vnútrozemí Chorvátska a Talianska. Pôvodné staré zrno špaldy, ktoré nie je nijako upravované, sejeme výhradne do bio pôdy. Prevážne sú to polia, na ktorých sa viac ako desať rokov nič nepestovalo. Malé políčka s rozlohou do 10 ha a menej, boli pre náš účel vyčistené od porastu, ktorý tam za tú dobu narástol. Naša produkcia tohoto vzácného druhu sa vykonáva výhradne bez použitia hnojív.