Príprava chlebíka

Okrem toho, že sme jedna z mála pekární na Slovensku, ktorá si pestuje svoje obilie vo vlastnej réžii, sme výnimoční aj receptúrami, ktoré sú tvorené pod heslom, ktoré už niekedy dávno vyslovil Hypokrates:

,,Nech je tvoja strava tvojim liekom a tvoj liek tvojou stravou!“

Okrem toho, že sme jedna z mála pekární na Slovensku, ktorá si pestuje svoje obilie vo vlastnej réžii, sme výnimoční aj receptúrami, ktoré sú tvorené pod heslom, ktoré už niekedy dávno vyslovil Hypokrates:

,,Nech je tvoja strava tvojim liekom a tvoj liek tvojou stravou!“