Spracovanie a vymletie

Dôležitým aspektom je tradičný zber a následné spracovanie. Obilie sa po zbere skladuje v klasoch, čo zabezpečuje zachovanie jej jedinečných vlastností po dlhú dobu. Do formy múky sa pretvára až pred jej samotným spracovaním a to mletím v tradičnom drevenom mlyne.

Dôležitým aspektom je tradičný zber a následné spracovanie. Obilie sa po zbere skladuje v klasoch, čo zabezpečuje zachovanie jej jedinečných vlastností po dlhú dobu. Do formy múky sa pretvára až pred jej samotným spracovaním a to mletím v tradičnom drevenom mlyne.